polyvalente ruimte voor MIWA - Sint-Niklaas

een nieuwe refter in de oude verbrandingsoven

De vereniging voor huisvuilverwerking Midden-Waasland of kortweg MIWA is met de hoofdzetel gevestigd in de gebouwen aan het recyclagepark te Sint-Niklaas. Het kantoorgebouw werd in het verleden opgericht als annex aan het grote imposante gebouw waar de inmiddels gesloten verbrandingsoven was gehuisvest. Het aantal personeelsleden is de laatste jaren erg toegenomen en een herorganisatie van de beschikbare ruimte drong zich op. De refter – die trouwens niet zo gelukkig gepositioneerd was – werd ingenomen als kantoorruimte en een nieuwe refter moest gecreëerd worden.

We maakten al snel de keuze om de enorme ruimte van de oude verbrandingsoven te gebruiken. Doordat de refter geplaatst diende te worden op de verdieping waar de kantoren zich bevinden, werd er gekozen voor een zwevend volume in deze oude industriële ruimte. De refter/polyvalente zaal bevindt zich centraal ten opzichte van de kantoren en wordt ontsloten door een zwevende passerelle. Het gelijkvloers wordt op deze wijze gevrijwaard en blijft plaats bieden voor opslag.

box in een box

De structuur is opgevat als een geïsoleerde houtskeletdoos, opgehangen aan de zware betonnen kolommen die in een ver verleden de verbrandingsoven ondersteunden. De refter wordt geënt op de enige beschikbare buitenwand en voorzien van een groot raam voor optimale lichtinval in de eetruimte.

In plaats van het kantoorgebouw uit te breiden aan de buitenzijde, werd gekozen voor inbreiding binnen het bestaande gebouw van de oude verbrandingsoven. Zo is er op efficiënte wijze oppervlakte toegevoegd op een centrale, bereikbare plaats. Deze efficiëntie vertaalt zich in kostprijs, constructie, snelheid van uitvoering en bereikbaarheid.De passerelle tot toegang van de zaal geeft de bezoeker – personeel of extern – een blik vanuit de hoogte over de oude hal met haar imposante constructie waar de geschiedenis van de afvalverwerking begon.

doordachte duurzaamheid

Ecologisch is de impact van het gebouw tot een minimum beperkt. Door de inbreiding wordt geen kostbare buitenruimte opgeofferd. De constructiewijze bestaat uit houtskelet met minerale wol . Nieuw dakbedekking wordt vermeden. De grote hoge raampartij zorgt voor beperkte noodzaak aan kunstlicht en de klimatisatie gebeurt dmv een luchtwarmtepomp.

Het gebruikt hout is FSC gelabeld. Nieuwe dakbedekking wordt vermeden. De grote hoge raampartij zorgt voor beperkte noodzaak aan kunstlicht en de klimatisatie gebeurt dmv een luchtwarmtepomp. De buitenunits van de technieken zijn geplaatst op het (binnen)dak van de refter zodat we een compact leidingverloop hebben kunnen realiseren met een minimum aan warmteverlies door beperking van de leidinglengte. Dit wordt gecombineerd met doorgedreven isolatie en luchtdichtheid. De binnenwanden zijn voorzien van leidingsspouwen. Het gebouw is een autonoom, compact geïsoleerd volume binnen de beschermende buitenschil van de oude verbrandingsoven. De warmtevraag en opwarmingstijd wordt tot een minimum beperkt. De verlichting is voorzien in LED, aangestuurd door aanwezigheidsdetectie en uurklok om nodeloze lichturen te vermijden.

Duurzaamheid is ook flexibiliteit. De grootte en positie van de ruimte zorgt samen met de inrichting voor flexibel gebruik: als refter, vergaderplaats of meetings buiten de werkuren. De autonomie van constructie en technieken zorgt dat de ruimte ook buiten de werkuren snel en efficiënt kan klimatiseren, mede ondersteund door de brandwerende, sterk geïsoleerde houtskeletstructuur. Ook naar toekomstige invulling is de open ruimte zo opgevat dat andere functies kunnen worden ingericht.

type nieuwbouw  •  inbreiding  • kantoor
opdrachtgever MIWA
opdracht architectuur • stabiltieit • studie technieken
foto's Katoo Peeters • orizon architectuurBekijk ook deze gelijkaardige projecten© 2022 Orizon Architectuur • BTW BE 0895.782.528 • privacy policycookie policysitemap Quoted: Websites met méér